1. İsim avare, serseri, hırpanî, âsi: yerleşmiş âdet ve törelere aykırı davranan.