beautiful people

  1. zengin, kültürlü, asil, seçkin, güzide kimseler.