yatak odası.
master bedroom: büyük yatak odası.
Our house has 4 bedrooms: Evimizin 4 yatak
odası var.
bedroom slipper: terlik.
açık saçık, aşkla ve cinsel konularla ilgili.
The movie is a typical bedroom comedy: film, tipik
açık saçık güldürülerden biridir.
That new film has a lot of bedroom scenes.
çalışmak için her gün başka yere gidenlerin oturduğu.
a bedroom community in Conneticut: Conneticut'ta
oturup dışarıda çalışanlar.
hem oturma hem yatak odası İsim
(Br) hem oturma hem yatak odası İsim
otel yatağı otel yemek salonu