1. şiş(ir)mek, genişle(t)mek, havalan(dır)mak.
    belling out the tubes will permit a freer passage of air:
    Boruların genişletilmesiyle havanın daha serbest geçişi sağlanacaktır.