benefit from

yararlanmak Fiil
hayır görmemek Fiil
bir şeyden yararlanmak Fiil
bir şeyden menfaat sağlamak Fiil
faydalanmak Fiil
işsizlik yardımı almaya ehil olmamak Fiil
işsizlik yardımı almaya ehil olmamak Fiil
çıkar sağlamak, yararlı olmak, yararlanmak, yarar/kâr sağlamak, kârlı çıkmak, istifade etmek.
He will
benefit by/from a holiday: Tatil ona yararlı olacak.
bir şeyden özel olarak yararlanmak Fiil