1. İsim en iyi/en emin hareket tarzı/davranış, tek kurtuluş çaresi.
    The pilot's best bet was to make an emergency landing.
yapacağınız en iyi/isabetli iş, en iyisi.
best bet