1. İsim, Bitki Türleri pea
  2. İsim, Gıda ve Mutfak green peas

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Baklagillerden, tâze iken kabuğu ile, kuruyunca ... bakla cinsinden tırmanıcı bitki