bite sb's nose off

  1. Fiil birini azarlamak
  2. Fiil birine ters yanıt vermek