1. İsim acı/feci/hoşa gitmeyen sonuç, zahmetli/sıkıntılı bir işin sonu.
    to the bitter end: (zahmetli/sıkıntılı/zor
    bir işin) sonuna kadar, feci akibeti bekleyerek.
    They knew the war would be lost, but the men fought to the bitter end : Savaşın kaybedileceğini biliyorlardı, fakat sonuna kadar savaştılar.
  2. İsim, Denizcilik kablo veya zincirin ucu.
sonuna kadar savaşmak Fiil
bir bu eksikti
ölünceye kadar
dayanma gücü kalmayıncaya kadar
sonuna kadar