1. Sıfat bitümlü, ziftli, katranlı, yağlı.
    bituminous coal: taşkömürü, yağlı kömür, yumuşak kömür.
taşkömürü