1. İsim kara cisim: yüzeyine düşen elektromanyetik ışınlamaları yansıtmaksızın tamamen soğuran veya akkorluğa
    kadar ısıtılınca sürekli bir görünür ışık izgesi veren kuramsal cisim.
    black body radiation: kara cisim ışınımı.
    black body temperature: kara cisim sıcaklığı.