1. sopa: uç tarafı kalın, üstü deri kaplı olup silah olarak kullanılır.
 2. deriden yapılmış bira bardağı.
 3. (bkz: black flag ).
 4. Botanik kara meşe
  (Quercus marilandica): D ABD'de yetişir. Kabuğu siyaha yakın koyu renktedir. Sadece yakacak olarak kullanılır.
 5. Mineroloji demirli karataş: demirce zengin çinko sülfür cevheri.
 6. karamela, yanık şeker: içkilere, sirkeye, kahveye vb. renk vermekte kullanılır.
 7. (iskambilde) (a) 21'li oyunu, (b)
  natural ile ayni anlama gelir. 21'li oyununda ilk elde onlu
  ve as veya resimli kart gelmesi.
 8. sopa ile vurmak/dövmek, sopa çekmek.
 9. tehditle zorlanmak, mecbur edilmek.
  He was blackjacked by the gang into leaving the town: Haydutlar
  tehditle onu şehirden uzaklaştırdılar.
 10. twenty-one ile ayni anlama gelir. (iskambilde) 21'li oyunu.