1. İsim
  urinary bladder ile ayni anlama gelir. mesane, sidik torbası, idrar kesesi.
  to empty one's
  bladder: işemek, çiş yapmak.
 2. İsim, Patoloji (içi su veya hava ile dolu) kese, kabarcık.
 3. İsim, Botanik (bazı deniz yosunlarında vb.) hava keseciği.
 4. İsim (futbol vb.) iç lâstik.
 5. İsim (komedi, vodvil vb.'de kullanılan) sopaya benzer içi hava dolu balon.
 6. İsim boş, şişirme, sahte, esası olmayan (herhangi bir şey).
  pompous bladder of a man: bir kimsenin boş azameti/debdebesi.
safra kesesi İsim, Anatomi
safra kesesi kanseri İsim, Tıp
safra kesesi karsinomu İsim, Tıp
safra kesesi kanseri İsim, Tıp
safra kesesi karsinomu İsim, Tıp
safra kesesi taşı İsim, Tıp
safra kesesi duvarı İsim, Anatomi
safra kesesi çeperi İsim, Anatomi
safra kesesi duvarı kalınlaşması İsim, Tıp
hava torbası. İsim

gas bladder, swim bladder ile ayni anlama gelir. (balıklarda) hava kesesi. İsim
air bladder (2).
(balıklarda) hava kesesi. İsim
bladder ile ayni anlama gelir. mesane, sidik torbası, idrar kesesi. to empty one's bladder: işemek, çiş yapmak.
çan karanfili
(Silene latifolia, S. inflata) : çiçek zarfı şişkin bir tür karanfil.
rattlebox,
cowbell ile ayni anlama gelir.
İsim
mesane kanseri İsim, Tıp
kesecikli deniz yosunu. İsim
torbalı amber
(Hibiscus Trionum): çiçek zarfı şişkin bir bitki. İsim
keseli kurt. İsim
air bladder ile ayni anlama gelir. (balıklarda) hava kesesi.