bodily harm

  1. İsim, Hukuk adam yaralama
  2. İsim, Medeni Hukuk cismani zarar
  3. bedensel zarar
basit yaralama İsim, Hukuk
bedensel eza ve zarar ika etmek niyetiyle tecavüz
ağır bedeni hasar İsim
ciddi derecede bedeni hasar İsim
ağır müessir fiil İsim
ağır yaralama İsim, Hukuk
yaralama, cerh, cezayı gerektiren bedenî tecavüz.
ciddi bedensel hasar