1. İsim bombalı zıpkın: ucuna patlayıcı madde yerleştirilmiş zıpkın.