boom period

  1. İsim konjonktür safhası
  2. borsada fiyatların yükseldiği dönem