bottled gas

tüp gazı: tüp içinde basınçla sıkıştırılmış gaz. İsim
liquefied petroleum gas İsim