brain trust

  1. İsim danışmanlar/uzmanlar kurulu: çeşitli alanlarda yetkili uzmanlardan kurulan ve siyasal, stratejik konularda
    gayrıresmî danışmanlık yapan kurul.