1. genişlemek, yayılmak, dalbudak salmak, dallara/şubelere ayrılmak, şube/kol teşkil etmek, şube açmak.

    He is thinking of branching out by opening another restaurant in the suburb.
dallandırmak Fiil