bring a ship into dock

  1. Fiil gemiyi havuza çekmek
  2. Fiil gemiyi kızağa çekmek