1. İsim koç, teke, erkek geyik/karaca/tavşan.
  go to buck: (tavşan) çiftleşmek
 2. İsim diğer bazı hayvanların erkeği.
 3. İsim şık/züppe delikanlı.
 4. İsim Amerikalı erkek zenci veya Kızılderili.
 5. İsim dolar.
  to make a few bucks on the side: bir tarafa birkaç kuruş ayırmak.
  to be down to one's
  last buck: son meteliğine kadar harcamak.
 6. İsim (uçak vb. yapılırken gövdeyi destekleyen) iskele, destek, çerçeve vb..
 7. İsim sıçrama, kıç atma.
 8. İsim karşı gelme, itiraz, muhalefet, itaatsizlik.
 9. İsim engelleri aşma.
 10. İsim (poker) kazanan oyuncuya imtiyazını veya görevini hatırlatmak üzere kutuya konulan nesne.
 11. İsim (a) (çamaşır yıkamada kullanılan) küllü su, (b) küllü suda yıkanmış çamaşır.
 12. Fiil (at vb.) sıçramak, kıç atmak, sıçrayıp birisini sırtından atmak.
  The wild horse bucked its first rider off.
 13. Fiil karşı gelmek, itiraz etmek, kafa tutmak, itaatsizlik etmek.
  The mayor bucked at the school board's suggestion.
 14. Fiil (araba) sallanarak/sarsılarak gitmek.
 15. Fiil engelleri aşmak, engele karşı zorla ilerlemek.
  The plane bucked a strong head wind.
 16. Fiil tos vurmak.
 17. Fiil (futbol) topu hızla karşı sahaya atmak.
 18. Fiil kumar oynamak, tehlikeyi/riski göze aldırmak.
  He was bucking the odds when he picked up the dice to throw another seven.
 19. Fiil (ağır/havaleli eşyayı) kaldırmak/taşımak/yüklemek.
 20. Fiil (titreşimleri durdurmak için) takviye düzenini sağlamlaştırmak/sıkıştırmak.
 21. Fiil (kütük/ devrilmiş ağaç gövdesini vb.) yarmak, kesmek.
 22. Fiil küllü suda çamaşır yıkamak.
 23. Sıfat ast, madun, kıdemsiz, emsallerinden aşağı rütbede olan.
  buck private: kıdemsiz er.
  buck sergeant: kıdemsiz çavuş.
 24. Zarf tamamıyla, büsbütün.
  buck naked: çırılçıplak.
 25. palavra (atmak), övünme(k), yüksekten atma(k), gevezelik/boşboğazlık/lâfazanlık (etmek).
sorumluluk
çabuk ya da kolay kazanılmış para
kara antilop
(Antilope cervicapra): Hindistanda yaşayan kahverengi-siyah renkli bir tür antilop. İsim
(US) kolay kazanılan para
fanatik
(US) bağnaz
yarım dolar. İsim
sorumluluktan/mes'uliyetten kaçınmak, sorumluluğu başkasının üzerine atmak/yıkmak/yüklemek.
He broke
the window and he passed the buck on his friend.
sorumluluğu başkasının üzerine atmak.
hızla kazanılmış para
hızlı kazanılmış para
zor kazanılan para
hopla-zıpla : zenci ve İrlanda oyunlarından alınmış bir dans. İsim
su yoncası
(Menyanthes trifoliata): bataklıklarda yetişir, beyaz veya pembe çiçek açar.
bogbean,
marsh trefoil ile ayni anlama gelir.
İsim
acemi avcının (ilk av yaklaşırken) heyecanı. İsim
yeni bir işe başlarken duyulan heyecan. İsim
(terfi vb. çıkar sağlamak için) uğraşmak, çabalamak, didinmek, gayret sarfetmek.
to buck for a raise.
(US) neye mal olursa olsun istemek Fiil
(topoğrafya, optik aletler vb.) bir aleti iki işarete göre düzenlemek.
kıllı güve
(Hemileuca maia): beyaz çizgili ince gri kanatları vardır. İsim
sehpa
kabahati/sorumluluğu başkalarına atan/yükleyen. İsim
birinin yetkisine karşı gelmek Fiil
adres fişi: dairelerin iç haberleşme evrakına eklenen ve gideceği makam ve kimseleri gösteren fiş. İsim
birini canlandırmak Fiil
teşvik etmek Fiil
muhalefete geçmek Fiil
dışarıya fırlak üst diş
canlan(dır)mak, sevin(dir)mek, neşelen(dir)mek, harekete geç(ir)mek, kuvvet/cesaret vermek/bulmak.
buck up! Cesur ol!
suçu ...'e atmak Fiil
En son sorumluluk benimdir/Son merci benim/burasıdır. (Başkan Truman'ın masasındaki levha).