buffalo grass

  1. (a) manda çayırı
    (Buchloë dactyloides): Kayalık dağların doğusundaki kurak yaylalarda yetişen
    bodur ot, (b) sürekli çayırlık oluşturmayan kısa, püsküllü otlar.