1. bouquet
  2. bunch of flower

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Çiçek demeti