1. (araba ile vb.) başıboş/serseriyane dolaşmak, gayesiz gezinmek.
    We were just bumming along the road.