1. (bkz: burn )
  (geç.z.&s.f.).
 2. yanmış, yanıp kül olmuş.
 3. (hububat vb.) hastalıklı.
 4. Güzel Sanatlar koyu (renk).
  burnt orange: koyu turuncu.
  burnt ocher: koyu kiremit rengi boya.
  burnt
  rose: koyu pembe.
  burnt sienna: yanık kahverengi.
 5. kavrulmuş.
  burnt almond: kavrulmuş badem.
(başkasının işine karışarak) başına dert açmak, belayı satın almak.
burn one's fingers (over sth):
(bir şeyden) ağzı yanmak.
yanık kokmak Fiil
sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer
yanmış kireç.
sunakta (mabedin kutsal yerinde) yakılan adak.
yanık turuncu Sıfat
kırmızımsı kahverengi Sıfat
ağda
yanıp kavrulmuş
yanıp kül olmuş
yanık toprak rengi Sıfat
diri diri yanmak, yanarak ölmek.
yanık kokmak Fiil