business decline

  1. işin kötüye gitmesi
  2. işte düşüş
  3. iş hacminde düşüş