geri satın alma
yeniden satın alma indirimi (ilk satın almadaki mal miktarı göz önüne alınarak alıcıya uygulanan iskonto
rüçhanlı satın almak Fiil
geri satın alma klozu