1. Fiil anında ya da kararlaştırılmış bir tarihte teslim için sabit bir fiyat üzerinden sipariş vermek
maktu fiyatla satın almak Fiil