1. (a) bütün hisse senetlerini vb. satın almak, toptan satın almak.
    He bought out an established pharmacist
    and is doing very well. (b) para vererek (ordudan) ayrılmak, serbest kalmak.
    to buy someone out (of the army).
çoğunluk hissesini satın alma İsim, İşletme
şirketin sermaye hisselerinin şirket çalışanları tarafından satın alınması
şirketin sermaye hisselerinin şirket çalışanları tarafından satın alınması
bir işletmenin borçlanılarak satın alınması
bir sözleşmeyi satın almak Fiil, Hukuk
ortak bulmak Fiil
bir ortağın hissesini ödemek ya da satın almak Fiil
ortağın hissesini ödemek ya da satın almak Fiil
icrayı önlemek Fiil
görevden kurtulmak Fiil
ödeme yaparak belli bir işten