1. Zarf cebren
  2. Zarf zorla
  3. çatır çatır
  4. metazori (argo)
  5. şiddetle
  6. zar zor
  7. zecren
kendini heyecanına kaptırmış olmak Fiil
zapt etmek Fiil
halkı kuvvetle sindirmek Fiil
bir halkı kuvvetle sindirmek Fiil
koparmak Fiil
bir ayaklanmayı kuvvetle bastırmak Fiil
silah zoruyla
başkalarına karakterinin gücüyle hâkim olmak Fiil
Kolluk Kuvvetleri Tarafından Kuvvet ve Ateşli Silah Kullanılması Hakkında Temel İlkeler Özel Isim, Hukuk
kaba kuvvetle
cebir kullanarak Zarf, Hukuk
zor kullanarak Zarf
zor kullanılarak Zarf
yaka paça götürmek Fiil