calendar call

görüşme tarihi önceden belirlenmiş bir kanun teklifinin zamanı geldiğinde görüşülmesi İsim
(mahkeme) celbetmek Fiil