1. dışbükeylik, tümseklik, hafif eğrilik.
  2. Havacılık kanat eğimi: yay yüksekliğinin kirişe oranı.
  3. (otomobil) tekerlek yatıklığı: tekerlek boylam düzleminin düşey düzleme göre eğikliği.
  4. dışbükey /tümsek olmak, hafif kavis yapmak, dışbükey şekil vermek, tümseklendirmek.
kamber açısı İsim, Ulaşım