1. beloved
  2. sweetheart

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Sevgili, sevilen kadın