cancelling return only

  1. sadece iptal iadeleri (nakliyat tekne reasüransında uygulanan bir hüküm olup poliçenin iptalinde öngörülenin
    dışında herhangi bir iade priminin ödenme