capital increase

  1. sermaye arttırımı
  2. İsim, Hukuk sermaye tezyidi
  3. sermaye artışı
  4. İsim, Hukuk tezyid-i sermaye
  5. İsim, Muhasebe sermaye artırımı
sermaye artışıni onaylamak Fiil
sermaye artışını onaylamak Fiil
sermaye artışını onaylamak Fiil
sermaye artımı
sermaye yatırımlarında artış
sermaye artımı
sermaye artırımı İsim, Muhasebe
(US) bir sermaye şirketinin hisselerinin artması
kuruluş sermayesini artırmak Fiil