capture someone's attention

  1. Fiil birinin dikkatini çekmek
  2. Fiil birinin ilgisini çekmek