carrying value

  1. İsim, Muhasebe defter değeri
  2. (aktif veya pasiflerin bilançoda gösterilen değeri
  3. İsim, Muhasebe bilanço değeri