1. şelâle, çağlayan.
  2. doğal veya yapay çağlayanlar dizisi.
  3. kumaşta üst üste gelecek şekilde yapılmış kırmalar.
  4. Kimya zincirleme birbirine bağlı kaplar (sıvı veya gaz bir kaptan öbürüne geçerek geniş bir soğurma yüzeyi ile karşılaşır).
  5. Elektrik-Elektronik zincir (bağlı): birinin çıkışı öbürünün girişine bağlı olan (devre, dörtuçlu vb.).
  6. gürünüşü çağlayanı andıran havaî fişek.
  7. çağlayan şeklinde dökülen herhangi bir şey.
  8. çağlayarak akmak, şelâle/çağlayan teşkil etmek.
birikmiş muamele vergisi