cause of acuse

hükümden düşen bir hakkı ihya etmek Fiil
davaların tefriki