central area shop

  1. şehrin merkezindeki dükkân
  2. şehrin merkez indeki dükkân