challenge the validity of a document

  1. Fiil bir belgenin geçerliğini kabul etmemek
  2. Fiil bir evrakın geçerliğini kabul etmemek