1. (US) şehir hukuk müşaviri
  2. (Br) belediye memuru
  3. belediye memuru