claim exemption for particular stocks

  1. Fiil (US) belli kıymetli evraklar için veraset vergisinden muafiyet talep etmek