clairvoyant

  1. olağanüstü görüşlü/görüş yeteneğine sahip (kimse).
  2. sağgörülü, uzgörür, basiretli, ileriyi gören.
  3. başkalarının zihninden geçenleri okuyan.
  4. gaipten haber veren, kâhin.