clear an estate

  1. Fiil bir mülkü borçtan kurtarmak
  2. Fiil ipoteği kaldırmak