clock watcher

  1. gözü saatte olan kişi
  2. İsim mesai saatinin bitmesinden başka bir şey düşünmeyen çalışan
  3. memur vb