(US) posta mıntıkası İsim
alan kodu Telekomünikasyon