collateral note

  1. (US) borçlunun borcunu ödeme vaadini yerine getirmediği durumda
  2. alacaklıya teminat olarak gösterdiği menkul değerler ya da başka değerli şeylerin listesini kapsayan özel bir borç senedi
  3. ipotek teminatlı borç senedi