come across something

  1. Fiil birşeye rastlamak
  2. Fiil birşeyi rastlantı eseri bulmak
  3. Fiil birşeyi keşfetmek
birşey hissi uyandırmak Fiil
birşey olduğu düşünülmek Fiil
birşey gibi görünmek Fiil
birşey gibi görülmek Fiil
birşeyle imdada yetişmek Fiil
birşey sağlamak Fiil