come around to

birşeyi kabullenmek Fiil
birşeyi kabul etmek Fiil